Psihijatrija

Dr Milica Ristić, psihijatar, KBT/REBT psihoterapeut, seksolog
U našoj psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ambulanti pomažemo ljudima i njihovim porodicama da se suoče i izbore sa sledećim bolestima i stanjima:

1. anksioznosti, panični napadi, socijalne i ostale fobije, obsesivno-kompulsivne tegobe
2. depresija
3. seksualni problemi, seksulne disfunkcije (tj. poteškoće u seksualnom funkcionisanju)
4. bipolarni poremećaj
5. psihotični poremećaji i šizofrenija
6. bolesti zavisnosti i zavisnička ponašanja
7. poremećaj ponašanja i prilagođavanja
8. poremećaji ishrane
9. postraumatski poremećaji

Stručnu pomoć i podršku možete ocekivat i pri suočavanju sa:

1. gubitkom bližnjih, razvodom
2. bolešću
3. problemima u komunikaciji unutar porodice
4. rešavanju problema na poslu
5. donošenju važnih životnih odluka i rešavanju problema

Način lečenja:

Tretman se može sprovoditi: psihoterapijom i savetovanjem, lekovima ili kombinacijom obe metode. U procesu dijagnostike i lečenja uvek se konsultujemo sa vama i odaberemo najbolji pristup koji je u skladu sa vašim potrebama.

Jezici na kojima je moguće dobiti psihijatrijsku uslugu u našoj ordinaciji su:

1. srpski
2. engleski

Dr Milica Ristić – obrazovanje i usavršavanja:

– Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2015.
– KBT/REBT psihoterapeut, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija, 2012.
– Saradnik na istraživačkom projektu, Villa San Benedetto, Albese con Cassano, Italija, 2015.
– Doktorant na Epidemiologiji, Medicinski fakulet u Beogradu, 2014.
– Trening iz KBT koučinga, Prvi međunarodni kongres KBT koučinga, Cluj-Napoca, Rumunija, 2014.
– Trening – kratka KBT intervencije tokom jednog susreta, Prvi međunarodni kongres KBT koučinga, Cluj-Napoca, Rumunija, 2014.
– Trening rešavanja problema, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
– Trening asertivnosti, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
– Osnovni trening ACT, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
– Osnovne tehnike psihodrame, Srpska psihodramska aspocijacija Moreno, Beograd, Srbija
– Doktor medicine od 2001, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Milica Ristić je autor i voditelj sledećih programa:

– Trening seksualne komunikacije i savetovanja za zdravstvene radnike i saradnike, Srbija, Crna Gora, 2016-2017.
– Trening resavanja problema u svakodnevnoj apotekarskoj praksi, Srbija, 2017.
– Trening rešavanja problema, Srbija, Republika Srpska, 2014-2017.
– Trening asertivne komunikacije za zdravstvene radnike, Srbija, Crna Gora, Republika Srpska, 2011-2016.