Neuropsihijatrija

SEKSOLOGIJA

 

– seksualnih problema
– poremećaja rodnog identiteta
– bračnih problema
– neurotičnih problema

 

– Testosteron
– Estrogen

Muški klimakterijum.